ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Διεύθυνση:
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 6

e-mail:info@amsp.gr
ΔΑΦΝΗ
17234

Τηλέφωνο: 2109768772
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6948081244